Loading

Partnereink

Csabakő
 
Látogatóink összesen: 27183411

2020. június 02.
H K SZ CS P SZ V
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Ma Anita, Kármen napja van.
Holnap Klotild napja lesz.

"És mindnyájan együtt voltak" /Apostolok Cselekedetei 2:1/

Magyar Testvéreim!

   

Európából, Ázsiából, Afrikából tizenhatféle nemzetiség, számtalan nyelv, vallás, bőrszín, kultúra gyülekezett össze és mindenki a maga anyanyelvén hallotta amit beszélnek Isten felséges dolgairól.

 

A húsvétot követő 50. nap a csoda: Pünkösd napja /pentekoszté/, külsőségeiben és az emberi lélekben olyan megrendítő esemény zajlik, melynek munkája nyomán létrejön a közösség /koiné/, a szólás bátorsága, mely aztán kiűzi a félelmet.

 

A Szentháromság harmadik személye személyes jelenlétével ragyogta be az Egyház születésnapjának ünnepi reggelét szélzúgással, tüzes lángnyelvekkel, mindeneket legyőző szeretettel. Aki együtt imádandó az Atyával és a Fiúval, tőlük megkülönböztetendő, de el nem választható. Ott van a teremtés hajnalán és Isten Lelkeként lebeg a mindenség fölött, hogy szeretetével teremtsen. Ott van a fogantatás szent pillanatában, hogy szeretetével testet öltsön Boldogságos Szűz Mária méhében. Ott van az Anyaszentegyház születésének megszentelt pillanatában, hogy szeretetével betölthesse a szerető Krisztus parancsát, Aki kihívott minden népből egy lelki népet itt, kit egy Úr, egy keresztség, és egy hit egyesít.

 

Egy új, addig soha nem látott közösség születik meg a Szentlélek munkája nyomán Pünkösdkor. Romokban hever a zsidó nacionalizmus, mely származáshoz kötötte az üdvösséget is, romokban hever a judaizmus talmudista-soviniszta belterjes gondolkodása, mely szerint rajtuk, illetve határaikon túl nincs megváltás. Romokban hever a mózesi fogat-fogért vad törzsi soviniszta kirekesztő gyűlölete. Pál apostol majd a Galata-levélben fejti ki, hogy Jézus Krisztusban nincs sem zsidó sem görög, sem szolga sem szabad, sem férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztusban. A szeretetnek és befogadásnak, a toleranciának és elfogadásnak, megértésnek és türelemnek olyan új és radikális napja és holnapja érkezett meg azon a napon a bábeli zűrzavartól széthullott,szétszóródott, zűrzavarba fulladt világba, amiről addig próféták lánglelke reménykedhetett csak.

 

Új időszámítás vette kezdetét kétezer év óta: a kegyelem ideje. Olyan minősített idő ez, amiben már megélhető az átok áldássá fordulása. Ennek az új közösségnek az lesz a feladata, hogy teljesítse az Úr Jézus Krisztus missziói parancsát. Evangelizáljon, misszionáljon és a diakónia szolgálatában élje meg hitét.

 

Karácsonykor mennyei seregek sokasága jelenik meg és hirdeti az angyali üdvözlet örömhírét a pásztoroknak, húsvét reggelén ott áll két angyal az üres sírnál és hirdeti az angyali üdvözlet örömhírét az asszonyoknak, pünkösdkor már nincsenek ott az angyalok. Vajon miért? MERT AZ ANGYALI ÜDVÖZLET ÖRÖMHÍRÉT már az Egyháznak kell vinnie a világba. Tagjainak elhívottakból küldötteké kell válnia, másokat meghívni, mert jó egy nagy terv részeseiként élni.

 

Egyik nagy költőnk így élte meg az Ige igazságát és parancsát:

"Te küldtél engemet

Földi vándorlásra,

Sok nehéz küzdésre,

Megpróbáltatásra.

Vívódom, vergődöm.

Te akarod. Jól van.

Hiszek igazadban.

Megnyugszom valódban"

/Endrődi Sándor: Te küldtél engemet/

   

Hívő magyar népünk a keresztyénség hajnalától vette magára a keresztség és úrvacsora sákramentumát, szentségében megerősödve építette templomát és iskoláját, és nehéz körülményei közepette sem vált muszlimmá legfeljebb egy törpe kisebbsége ateista törpévé, de az meg nem volt magyar soha.

 

Megható látni, hogy a tengeren-túli emigráció diaszpóra szétszórtságában Észak és Dél Amerikában, Ausztráliában, Nyugat-Európa országaiban mennyire ragaszkodnak magyarjaink ma is őseik hitéhez, nyelvéhez,az anyaországhoz. Minősítetten igaz ez a Trianoni átokban elcsatolt kisebbségi létben élő közösségeinkre, hiszen az eltelt 95 esztendő alatt Isten templomában, iskolájában és nyelvében őrizte meg, "ha megfogyva bár de törve nem" /Vörösmarty/ népünket.Mostanra befutott Csíksomlyóra a Csíksomlyó expressz és a Boldogasszony zarándokvonat . Csík, Gyergyó, Kászon, Moldva népe a keresztaljak zászlai alatt többnapos zarándok út után fáradt boldogsággal várják a szombat hajnalt a Nyeregben, hogy a félmilliós magyar közösség soraiban reájuk mosolyogjon a Teremtő legszebb alkotása: ERDÉLYORSZÁG, a MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÖRÖKKÉVALÓ SZERETETE, SZENTLÉLEK MÁTKÁJA: Magyarok Nagyasszonya, a Napba Öltözött Asszony.

 

Isten áldja meg ünnepszentelésünket Beregszászi Olga színművésznő himnusz-magasságba emelő himnuszával: Boldogasszony Anyánk

 

 

Mohácsi László

Debrecen-Józsa, 2015. május 22.

 

Forrás: derecske.jobbik.hu